Місто

Для депутатів Вінницької мерії підготували Кодекс етики: правила поведінки, спілкування та прийому подарунків

20 березня 2017, 14:12

 У міськраді розробили «Кодекс етики депутатів Вінницької міської ради». Його затверджено виконкомом та повинні прийняти на сесії 24 березня. Документом прописано, якими моральними цінностями повинні керуватись депутати в своїй роботі, правила публічної поведінки, як поводитись в Інтернеті, як вести себе на сесійних засіданнях, в закордонних поїздках…

Проект рішення опубліковано на сайті міськради.

Кодекс етики це етичні норми та правила поведінки депутатів міської ради, яких вони повинні дотримуватись під час виконання депутатських повноважень.

При виконанні своїх обов’язків. Депутати повинні:

 • неухильно дотримуватись Конституції України, законів України, регламенту Вінницької міської ради та вимог цього Кодексу;

 • бути патріотом територіальної громади міста Вінниці та України, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади, держави;

 • проявляти високі моральні якості та здійснювати свою діяльність відповідно до загальнолюдських цінностей;

 • з повагою ставитись до членів територіальної громади, один до одного незалежно від статті, політичних або релігійних уподобань;

 • тримати в таємниці відомості, які стали відомі, завдяки здійсненню повноважень, якщо ці відомості складають державну, службову або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних».

Публічна поведінка:

 • своєю поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

 • утримуватись від дій, які можуть зашкодити позитивному іміджу Вінницької міської ради та її виконавчим органам;

 • утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його самого та виборців, яких він представляє;

 • використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені відомості;

 • у разі використання в публічних виступах неправдивих або неперевірених фактів зобов’язаний публічно визнати некоректність своїх висловлювань.

Поводження на засіданнях міської ради, при роботі в постійних комісіях:

 • дотримуватись регламенту Вінницької міської ради;

 • постійно бути присутніми на засіданнях ради, при роботі в комісіях. У разі відсутності депутата більше, як на трьох засіданнях поспіль без поважних причин - дане питання, виноситься на розгляд постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики;

 • приймати рішення і вчиняти дії неупереджено;

 • проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на засіданнях;

 • виступати лише з дозволу головуючого;

 • дотримуватись часу, відведеного для виступу;

 • з повагою ставитись до доповідачів;

 • утримуватись від дій, наслідком яких може бути перешкоджання веденню засідань, пошкодження або знищення майна ради, або особистого майна присутніх на засіданні;

 • вимкнути дзвінки мобільних телефонів під час проведення засідань.

Відносини з виборцями. Депутати є відповідальними перед виборцями і їм підзвітні. Депутати повинні:

 • нести відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії;

 • будувати свою роботу з виборцями на повазі та уважному ставленні до особистості незалежно від віку, статі, соціального статусу, партійної приналежності тощо;

 • вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них Вінницьку міську раду та її виконавчі органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

 • вивчати громадську думку; 

 • проводити прийоми виборців, розглядати та надавати відповіді на звернення у строки та в порядку, визначених законодавством;

 • забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі та гідності виборців та яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків і не розголошувати її без згоди особи, яка цю інформацію надала;

 • з повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів виборців, їх об’єднань, не допускати проявів бюрократизму та байдужості;

 • сприяти доступу до публічної інформації;

 • звітувати перед виборцями не рідше ніж 1 раз на рік.

Відносини зі ЗМІ. Депутати повинні:

 • за наявності інформаційного приводу інформувати ЗМІ про свою діяльність;

 • сприяти представникам ЗМІ у здійсненні їх професійних обов’язків;

 • надавати повну та вичерпну інформацію ЗМІ (в т.ч. Інтернет виданням) з соціально важливих для територіальної громади питань;

 • ставитись до всіх представників ЗМІ неупереджено та з повагою;

 • намагатися надавати відповідь на всі звернення ЗМІ, і обов’язково надавати таку відповідь на їх письмові запити;

 • захищати інтереси ЗМІ, якщо стали свідком порушення їх законних прав.

Відносини з органами, що представляють інші гілки влади. Депутати повинні:

 • взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами  місцевого самоврядування;

 • сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з органами, що представляють інші гілки влади;

 • бути коректними та ввічливими у спілкуванні з державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування;

 • залучати до своєї діяльності органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування виключно тільки для виконання депутатських повноважень.

Міжфракційні відносини. Депутати повинні:

 • будувати міжфракційні відносини на основі рівноправності;

 • виявляти толерантність і повагу до депутатів інших фракцій та груп;

 • здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок;

 • уникати конфліктів, долати суперечності у позиціях шляхом дискусій та компромісів.

Відносини депутатів з їхніми політичними партіями.

Депутати повинні керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади міста Вінниці чи виборців свого виборчого округу, від яких їх обрано.

Партійна приналежність не повинна переважати над інтересами територіальної громади міста Вінниці.

Зустрічі з іноземними громадянами, перебування в інших державах. Депутати повинні:

 • під час зустрічі з іноземними громадянами та в період перебування в іноземних державах у складі офіційних делегацій, діяти з усвідомленням того, що вони представляють Україну та уникати дій, що можуть дискредитувати державу;

 • у стосунках з органами інших держав захищати незалежність та суверенітет, честь i інтереси України, її громадян.

Всі дії мають бути спрямовані на зміцнення позитивного іміджу України в очах представників іноземних держав та міжнародної спільноти в цілому.

Правила поведінки в Інтернеті. Депутати повинні:

 • під час спілкування в Інтернеті дотримуватись загальних правил етичної поведінки;

 • поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані;

 • вживати дії з унеможливлення конфліктів, намагатися уникати гострих суперечок;

 • дотримуватися нормативної лексики.

Розголошення персональних даних інших осіб є недопустимим, дотримуватися конфіденційності та не розголошувати державну таємницю.

Депутат має право:

 • на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку колег та громадян;

 • на отримання матеріалів та інформації необхідних для виконання депутатських обов'язків від відповідних органів влади, підприємств, установ, організацій тощо;

 • на приватне життя;

 • вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних,  на його думку, звинувачень або підозр;

 • захищати свої законні права та інтереси в  органах влади та в судовому порядку.

Отримання подарунків та винагород.

Депутатам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

1) у зв’язку із здійсненням депутатської діяльності, пов’язаної із виконанням функцій місцевого самоврядування;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні депутата.

Депутати можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою статті 23 Закону України «Про запобігання корупції», якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

1) даруються близькими особами;

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Відповідальність за порушення кодексу етики.

За результатами розгляду на своєму засіданні, у випадку порушення Кодексу, Комісія має право застосувати до депутата один або одночасно кілька заходів впливу:

 • попередження із занесенням до протоколу засідання;

 • інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу, яких вжито до нього шляхом розміщення повідомлень у засобах масової інформації  та на офіційному сайті Вінницької міської ради;

 • рекомендувати виборцям відкликати депутата відповідно до Закону України  «Про місцеві вибори».

Вінниця.info

Підписуйтесь на Вінниця.info в Telegram
Теги: депутати мерія кодекс 
Матеріали по темі