Суспільство

В Україні встановили нову дату святкування Дня молоді

3 серпня 2021, 17:04

З 2022 року Україна буде відзначати Міжнародний день молоді 12 серпня, як святкують у Європі. До цього часу День молоді відзначали в Україні щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України від 22 червня 1994 року.

Про це йдеться в указі Президента України, який опубліковано на сайті Офісу Президента.

Зазначається, що метою указу є підтримка «прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів».

«Гла­ва дер­жа­ви під­пи­сав від­по­від­ний указ № 333/2021 з ме­тою під­трим­ки праг­нення ук­ра­їнсь­кої мо­ло­ді до ін­тегра­ції у єв­ро­пей­ську спіль­но­ту, ут­вер­джен­ня цін­ностей де­мок­ра­тії та сво­бо­ди, а та­кож ура­хо­ву­ючи іні­ці­ати­ву мо­ло­діж­них ор­га­ні­за­цій та ру­хів», – йдеться на сайті президента.

До­ку­мент на­би­рає чин­ності з 1 січ­ня 2022 ро­ку.

На­то­мість втра­тив чин­ність Указ Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни від 22 чер­вня 1994 ро­ку № 323 «Про День мо­ло­ді», від­по­від­но до яко­го це свя­то від­зна­ча­ло­ся в на­шій кра­їні що­ро­ку в ос­танню не­ді­лю чер­вня.

Новини в зручному форматі в нашому Telegram-каналі – https://t.me/vinnitsa_info

Вінниця.info

Підписуйтесь на Вінниця.info в Telegram
Теги: День молоді нова дата свято 
Матеріали по темі